این برنج حدود 60 درصد برنج سالم دارد و یکی از مرغوب ترین برنج های سر لاشه بازار است.

برنج های طارم محلیی سالم و سر لاشه از محصولات زیر کشت فریدون کنار است در کارخانه معتبر برنجکده خان،بوجاری و سورتینگ و بسته بندی می شود .