*از دسته برنج های اعلائ ایرانی است

*پخت آن کمی سخت است و قلق میخواهد ولی  مزیای فراوانی دارد

مثلا:

عطر طعم بی نظیری دارد

سبک و خوش هضم است

بعد از پخت برنج نرم میماند

برنج صدری:این برنج سر لاشه کشت دوم صدری است با حدودا 60 درصد برنج سالم که از بهترین  مزارع فریدونکنار  و اطراف تهیه شده و در کارخانه معتبر و معروف برنجکده بسته بدی میشود.